Chúng tôi là ai?

Công ty TNHH MTV Minh Đăng tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Minh Đăng, được thành lập năm 1999 theo giấy chứng nhận kinh doanh số: 09-01.000.903 ngày 05 tháng 11 năm 1999 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. Sau 15 năm phát triển và hoạt động, đơn vị đã chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Minh Đăng thành Công ty TNHH một thành viên Minh Đăng theo giấy chứng nhận kinh doanh số: 2700352593 ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp; Đến nay đã đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07 tháng 04 năm 2014 với số vốn điều lệ là 150.000.000.000 đồng.

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

Với chúng tôi gắn kết mọi nhân viên là sức mạnh để công ty đi xa hơn và nhanh hơn

Tin tức công ty

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế

Từ những công trình đầu tiên là Cầu Quỳnh, cầu Làng Kho trên tuyến đường tránh lũ kết hợp du lịch Núi Đính – Đồng Chương – Cúc Phương thuộc dự án Nâng cấp cơ sở hạ ...

Xem thêm

Kỹ thuật xây dựng dân dụng

Từ những công trình đầu tiên là Cầu Quỳnh, cầu Làng Kho trên tuyến đường tránh lũ kết hợp du lịch Núi Đính – Đồng Chương – Cúc Phương thuộc dự án Nâng cấp cơ sở hạ ...

Xem thêm

Công ty tổ chức buổi dã ngoại lễ 30/4-01/05

Từ những công trình đầu tiên là Cầu Quỳnh, cầu Làng Kho trên tuyến đường tránh lũ kết hợp du lịch Núi Đính – Đồng Chương – Cúc Phương thuộc dự án Nâng cấp cơ sở hạ ...

Xem thêm